Στο χωριό μας από το 1935 λειτουργεί Αναγκαστικός Συνεταιρισμός διαχειρήσεως συνιδιόκτητου δάσους και κοινής χαρτονομής. Ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η κοινή διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των καρπώσεων οποιασδήποτε μορφής, υπό την ευρεία της λέξης έννοια, του συνιδιόκτητου ή συγκατεχόμενου εξ' αδιαιρέτου δάσους και ασκεπούς έκτασης και κοινής χαρτονομής Μακρυρράχης, κατά τους ορισμούς του νόμου. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες για την βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και την ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου.
  Από τα χρόνια της ίδρυσής του έως και σήμερα αναμφισβήτητα η προσφορά του στο χωριό είναι μεγάλη, μέσα από τα προβλήματα που σε πρώτο χρόνο βγάζει στην επιφάνεια και που σε δεύτερο χρόνο αρκετά από αυτά τα επιλύει. Τέλος η λειτουργία και η δράση του είναι σημαντική, μέσα από το κοινό όφελος και την ανάπτυξη του χωριού.