Κατά την απογραφή που έγινε μετά την απελευθέρωση το 1881 (ΦΕΚ, παρ/μα 112/27.11.1881) οι κάτοικοι της Καΐτσας ήταν 438 (214 άνδρες, 224 γυναίκες) και σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1883 οι ψηφοφόροι 114.

                                 Ο  πληθυσμός ήταν:


ΕΤΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ
1889
659
1896
736
1907
1107
1920
1072
1928
1348 (πλέον Σιδ. Σταθμό 147)
1940
1207 (+147 Αγγείαι +19 λουτρά)
1951
888 (+35 λουτρά)
1961
988 (+23 λουτρά)
1971
720 (+6 λουτρά)
1981
567
1991
508
2001
470
2011
350
Απόσπασμα από τη μελέτη του κ. Δημητρίου Γ. Κουτρούμπα (Διδάκτορα Ιστορίας, Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.).
Το 1992 στον 5ο τόμο της εκδόσεως «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ».