Κοινότητα Μακρυρράχης : Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Καΐτσα. Μετονομάστηκε σε Μακρυρράχη το 1928 (Δ/γμα της 12.3.1928 - ΦΕΚ 81/14.5.1928 τ. Α'). Προήλθε από τον τέως Δήμο Ταμασίου της επαρχίας Καρδίτσας του Νομού Τρικάλων. Αναγνωρίστηκε σε κοινότητα το 1912 (Β.Δ. 29/8/1912 - ΦΕΚ 261/31.8.1912 τ.Α΄) και αποτελέστηκε από τους συνοικισμούς Καΐτσα και Πάπα. Ο συνοικισμός Πάπα (νυν Μεσοχώρα) ανεξαρτητοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε σε ίδια κοινότητα το 1919 (Β.Δ.14/3/1919, ΦΕΚ 66/1919). Η κοινότητα Μακρυρράχης αποσπάστηκε από το Νομό Καρδίτσας και προσαρτήθηκε στο νομό Φθιώτιδας (επαρχία Δομοκού) το 1974 (Δ/γμα 479/1974 - ΦΕΚ 187/2.7.1974 τ.Α΄).
Απόσπασμα από τη μελέτη του κ. Δημητρίου Γ. Κουτρούμπα (Διδάκτορα Ιστορίας, Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.).
Το 1992 στον 5ο τόμο της εκδόσεως «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ».