Το χωριό από την ίδρυσή του και μέχρι το 1928 ονομαζόταν ΚΑΪΤΣΑ. Κατά το 1927, ο Καϊτσιώτης δάσκαλος του χωριού, και κοινοτικός γραμματέας συγχρόνως, ανταποκρινόμενος στην απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αλλάξουν οι θεωρούμενες ξενόφερτες ή κακόηχες ονομασίες των χωριών σε εύηχες ελληνικές, πρότεινε το όνομα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ. Ο δάσκαλος Γιάννης Οικονόμου εμπνεύσθηκε το όνομα από τη μακρυά ράχη πάνω στην οποία κτίσθηκε το καινούριο χωριό, που μεταφέρθηκε γύρω στα 1900 από την ορεινή Παλιοκαίτσα. Από Μακρυά Ράχη έγινε Μακρορράχη και τελικά οριστικοποιήθηκε ως ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ. Η υπουργική απόφαση περί μετονομασίας του χωριού από Καΐτσα σε Μακρυρράχη. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 1928 (ΦΕΚ Α΄ 81/14.5.1928).              
  Το 1927 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν και οι αποφάσεις για τη μετονομασία των γειτονικών χωριών Χαλαμπρέζι σε Κέδρος, Ασλανάρι σε Λεοντάριον και Αμαρλάρι σε Αχλαδιά, ενώ η Δρανίστα μετονομάσθηκε σε Κτιμένη και το Τσαμάσι σε Ανάβρα (ΦΕΚ 305/22.12.1927).
  Την ονομασία ΚΑΪΤΣΑ δεν είναι βέβαιο πότε και γιατί την έλαβε το παλιό χωριό, που ήταν κτισμένο στο λόφο γύρω από τον παλιό ναό της Παναγίας, όπου σώζονται ακόμη τα θεμέλια των σπιτιών. Πάντως αυτό έγινε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Υπάρχουν και οι τύποι Καγίτσα και Καίτζα σε παλιά έντυπα.
  Το τοπωνύμιο Καΐτσα, κατά τη γνώμη και του έγκριτου αρχαιολόγου Παν. Πυριοβολή, προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «κάγιομαι=καίομαι». Η αρχική λέξη Κάγισσα μετεξελίχθηκε σε Κάγιτσα και ύστερα σε Καΐτσα. Η προέλευση της λέξης σύμφωνα και με τη διασωζόμενη παράδοση άλλωστε, οφείλεται σε διαδοχικές πυρκαγιές του χωριού ή σε κάτι σχετικό. Δεν είναι ακόμη βέβαιο αν το τοπωνύμιο Καΐτσα υπήρχε πριν την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων ή δόθηκε από εκείνους, που ήλθαν από κάποια άλλη Καΐτσα, για να θυμούνται την καταγωγή τους. Υπάρχει η σχετική άποψη ότι το χωριό αυτό, απ' όπου ήλθαν οι πρώτοι Καϊτσιώτες, ήταν η Καΐτσα της Πάργας. Μια άλλη άποψη είναι ότι οι πρώτοι κάτοικοι προέρχονταν από τα μέρη του Σουλίου, που διατηρείται ακόμη στην προφορική παράδοση της Καΐτσας. Το χωριό Καΐτσα της Κοινότητας Γκρίκας του Σουλίου, νομού Θεσπρωτίας ως τόπο προελεύσεως των Καϊστιωτών προτείνεται και από άλλους ιστοριογράφους.Απόσπασμα από τη μελέτη του κ. Δημητρίου Γ. Κουτρούμπα (Διδάκτορα Ιστορίας, Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.).
Το 1992 στον 5ο τόμο της εκδόσεως «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ».