Από το 2010 στο χωριό μας υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο internet, το λεγόμενο free Wi-Fi hotspot. Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα σημείο, αλλά μία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών στο internet. Ένα Hotspot μπορεί να έχει εμβέλεια από μερικά μέτρα και να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυμητό. Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο είναι δυνατή από ένα σύνολο συσκευών, συμβατών με τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως, φορητοί υπολογιστές (laptops), έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέφωνα, κ.λ.π.), ασύρματες κάμερες και οθόνες τηλεπροβολής, κ.ά. Για τη σύνδεσή σας στο δίκτυο, θα πρέπει να διαθέτετε κάρτα ασύρματης δικτύωσης WiFi, συμβατή με τα πρωτόκολλα IEEE 802.11b ή IEEE 802.11g. Επίσης, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την κάρτα στον υπολογιστή σας και όλους τους απαραίτητους drivers, για τη σωστή της λειτουργία. Ένας χρήστης, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που του παρέχει η ασύρματη σύνδεσή του με το hotspot, είναι σε θέση να πραγματοποιήσει στον υπολογιστή του οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με το internet, σαν να ήταν στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι, ο χρήστης του hot spot μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τις ακόλουθες εργασίες: Πλοήγηση στο διαδίκτυο (web surfing), Fax, E-mail, Ανταλλαγή αρχείων και online επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, Πρόσβαση σε εφαρμογές πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia), για τη λήψη εικόνων, διαδραστικού βίντεο και μουσικής. Το ασύρματο δίκτυο κάνει χρήση ανεπτυγμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας, προκειμένου να είναι διασφαλισμένη η ασύρματη επικοινωνία του κάθε χρήστη, από και προς το δίκτυο. Ο κάθε χρήστης που θέλει να συνδεθεί στο δίκτυο, πιστοποιείται ξεχωριστά με ένα username και ένα password, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου. Το δίκτυο ακολουθεί το πρότυπο 802.11b +g, που χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη των 2.4 Ghz και θα εκπέμπει στη χαμηλή ισχύ των 100 mW. Η εκπομπή σε αυτή την ισχύ/συχνότητα είναι εγκεκριμένη τόσο από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από την ΕΕΤΤ (για εξωτερικούς χώρους). Τα σημεία πρόσβασης στα hotspots καθορίζονται και σημαίνονται με ειδικό σήμα από Το Γ' Κ.Π.Σ. Ο Δήμος σας ενημερώνει και σας καθιστά την προσοχή στα εξής: Κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου, η αποστολή των στοιχείων σας (username/password) είναι ασφαλής, διότι γίνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματός σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε τη χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης, όπως POPs, IMAPs, SSH, HTTPS.

  Επίσης από τον Σεπτέμβριο του 2013 ενεργοποιήθηκαν στο κέντρο του Ο.Τ.Ε. Μακρυρράχης οι υπηρεσίες ADSL.
Πλέον όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας, καθώς και όσων χωριών εξυπηρετούνται από το κέντρο Ο.Τ.Ε. Μακρυρράχης, μπορούν να απολαμβάνουν την γρήγορη ταχύτητα internet, την τηλεόραση μέσω internet και όλες τις υπηρεσίες και ευκολίες που παρέχει η τεχνολογία ADSL. (Δείτε περισσότερα εδώ).